Ереже

«Нұр-Сұлтан қаласы «Байқоңыр» ауданы әкімінің аппараты»

мемлекеттік мекемесі туралы ереже

1. Жалпы ережелер

1. «Нұр-Сұлтан қаласы «Байқоңыр» ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі Нұр-Сұлтан қаласы «Байқоңыр» ауданының аумағында мемлекеттік басқару саласында басшылықты жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы болып табылады.

2. «Нұр-Сұлтан қаласы «Байқоңыр» ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің ведомстволық бағынысты ұйымдары жоқ.

3. «Нұр-Сұлтан қаласы «Байқоңыр» ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

4. «Нұр-Сұлтан қаласы «Байқоңыр» ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі мемлекеттік мекеменің ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарда шоттары болады.

5. «Нұр-Сұлтан қаласы «Байқоңыр» ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.

6. «Нұр-Сұлтан қаласы «Байқоңыр» ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі, егер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осыған уәкілеттік берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.

7. «Нұр-Сұлтан қаласы «Байқоңыр» ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі өз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен Нұр-Сұлтан қаласы «Байқоңыр» ауданы әкімінің (бұдан әрі – аудан әкімі) өкімдерімен және шешімдерімен рәсімделетін шешімдер қабылдайды.

8. «Нұр-Сұлтан қаласы «Байқоңыр» ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің құрылымы мен штат санының лимиті Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бекітіледі.

9. «Нұр-Сұлтан қаласы «Байқоңыр» ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, «Байқоңыр» ауданы, Е. Брусиловский көшесі, № 17/3.

10. Мемлекеттік органның толық атауы – «Нұр-Сұлтан қаласы «Байқоңыр» ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі.

11. Осы Ереже «Нұр-Сұлтан қаласы «Байқоңыр» ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің құрылтай құжаты болып табылады.

12. «Нұр-Сұлтан қаласы «Байқоңыр» ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің қызметін қаржыландыру жергілікті бюджеттен жүзеге асырылады.

13. Нұр-Сұлтан қаласы «Байқоңыр» ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесіне кәсіпкерлік субъектілерімен «Нұр-Сұлтан қаласы «Байқоңыр» ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің функциялары болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.

Егер «Нұр-Сұлтан қаласы «Байқоңыр» ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесіне заңнамалық актілермен кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2. «Нұр-Сұлтан қаласы «Байқоңыр» ауданы әкімінің аппараты»

мемлекеттік мекемесінің миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары,

құқықтары мен міндеттері

14. «Нұр-Сұлтан қаласы «Байқоңыр» ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің миссиясы: Нұр-Сұлтан қаласы «Байқоңыр» ауданының аумағын дамыту қажеттіліктерімен және мүдделерімен үйлесетін атқарушы биліктің жалпы мемлекеттік саясатын жүргізу бойынша аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету.

15. «Нұр-Сұлтан қаласы «Байқоңыр» ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің міндеттері:

1) Нұр-Сұлтан қаласы «Байқоңыр» ауданының аумағында азаматтар мен заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасы Конституциясының, заңдарының, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметі актілерінің, орталық және жергілікті мемлекеттік органдардың нормативтік құқықтық актілерінің нормаларын орындауына жәрдемдесу;

2) «Нұр-Сұлтан қаласы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесімен, қаланың өкілетті органы – Нұр-Сұлтан қаласының мәслихатымен (бұдан әрі – мәслихат), қаланың атқарушы органдарымен, бұқаралық ақпарат құралдарымен, кәсіпорындармен, ұйымдармен және азаматтармен өзара әрекеттесуді жүзеге асыру;

3) Нұр-Сұлтан қаласы әкімінің (бұдан әрі – қала әкімі), аудан әкімінің актілерін және тапсырмаларын орындау, Нұр-Сұлтан қаласы «Байқоңыр» ауданының аумағында орналасқан мекемелер, кәсіпорындар және ұйымдар қызметін жетілдіру бойынша қала әкіміне ұсыныстар енгізу;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген басқа да міндеттерін орындау.

16. Функциялары:

1) азаматтардың өтiнiштерiн, арыздарын, шағымдарын қарау және азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау жөнiнде шаралар қолдану;

2) салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердi жинауға жәрдемдесу;

3) «Нұр-Сұлтан қаласы «Байқоңыр» ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі әкімшісі болып табылатын бюджеттiк бағдарламаларды әзірлеу және мәслихаттың бекiтуi үшiн Нұр-Сұлтан қаласының әкiмдігіне ұсыну;

4) азаматтар мен заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасы Конституциясының, заңдарының, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметі актілерінің, орталық және жергілікті мемлекеттік органдардың нормативтік құқықтық актілерінің нормаларын орындауына жәрдемдесу;

5) өз құзыретi шегiнде кәсіпкерлік қызметтің дамуына жәрдемдесу және жер қатынастарын реттеудi жүзеге асыру;

6) өз құзыретi шегiнде әскери міндеттілік және әскери қызмет, азаматтық қорғаныс, жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру мәселелері жөніндегі, сондай-ақ азаматтық қорғау саласындағы Қазақстан Республикасы заңнамасының орындалуын ұйымдастыру және қамтамасыз ету;

7) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен азаматтық хал актілерін тіркеуді ұйымдастыру;

8) тарихи және мәдени мұраны сақтау жөнiндегi жұмысты ұйымдастыру;

9) аз қамтылған адамдарды анықтау, жоғары тұрған органдарға еңбекпен қамтамасыз ету, атаулы әлеуметтік көмек көрсету жөнінде ұсыныстар енгізу;

10) жергілікті әлеуметтік инфрақұрылымның дамуына жәрдемдесу;

11) жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарымен өзара іс-қимыл жасау;

12) «Нұр-Сұлтан қаласы «Байқоңыр» ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің құзыретi шегiнде сумен жабдықтау және су пайдалану мәселелерiн реттеу;

13) елдi мекендердi абаттандыру, жарықтандыру, көгалдандыру және санитарлық тазарту жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру;

14) туысы жоқ адамдарды жерлеудi және зираттар мен өзге де жерлеу орындарын тиiстi қалпында күтiп-ұстау жөнiндегi қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру;

15) тиісті бюджеттік бағдарлама бойынша белгіленген қаражат шегінде Нұр-Сұлтан қаласының коммуналдық меншігіндегі тарихи және мәдени мұра ескерткіштерін күтіп-ұстауды жүзеге асыру;

16) жеке адамдардың тұрғылықты жері бойынша және олардың көпшілік демалатын орындарда спортпен шұғылдануы үшін инфрақұрылым жасау;

17) өз құзыретi шегiнде жаттықтырушыларға, әдiскерлерге, нұсқаушы-спортшыларға және спорт төрешiлеріне біліктілік санаттарын және спортшыларға спорттық разрядтар беру;

18) аудан аумағында мемлекеттік қызмет көрсету сапасын арттыруды қамтамасыз ету;

19) кәсiпқой емес медиаторлардың тiзiлімiн жүргiзу;

20) әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу;

21) жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резерві есебінен іс-шаралар өткізу;

22) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген басқа да функцияларды жүзеге асыру.

17. Құқықтары мен міндеттері:

1) соттарға талапкер және жауапкер ретінде қатысу;

2) мемлекеттік органдардан, сондай-ақ басқа да ұйымдардан «Нұр-Сұлтан қаласы «Байқоңыр» ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесіне жүктелген функцияларды орындауға қажетті құжаттарды, қорытындыларды, анықтамаларды және басқа да материалдарды сұрату және алу;

3) «Нұр-Сұлтан қаласы «Байқоңыр» ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің құзыретіне жататын мәселелер бойынша қала әкіміне ұсыныстар енгізу;

4) «Нұр-Сұлтан қаласы «Байқоңыр» ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша мемлекеттік органдармен, әлеуметтік қызметтермен, кәсіпорындармен, ұйымдармен және ауданның шаруашылық етуші субъектілерімен өзара байланыс жасау;

5) берілген құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген аудан деңгейіндегі мәселелерді шешуді қамтамасыз ету.

3. «Нұр-Сұлтан қаласы «Байқоңыр» ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің қызметін ұйымдастыру

18. «Нұр-Сұлтан қаласы «Байқоңыр» ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесіне басшылықты «Нұр-Сұлтан қаласы «Байқоңыр» ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесіне жүктелген мiндеттердiң орындалуына және оның функцияларын жүзеге асыруға, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет жасауға дербес жауапкершілікті аудан әкімі жүзеге асырады.

19. Аудан әкімі Қазақстан Республикасының Президенті белгілеген тәртіпте қызметке тағайындалады және қызметтен босатылады.

20. Аудан әкімінің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметке тағайындалатын және қызметтен босатылатын орынбасарлары болады.

21. Аудан әкімінің өкілеттігі:

1) мемлекеттік органдармен, түрлі меншік нысанындағы ұйымдармен, жергілікті өзін-өзі басқару органдарымен және азаматтармен азаматтық-құқықтық қарым-қатынасқа түсу құқығы бар;

2) нормативтiк-құқықтық сипаттағы шешiмдер мен әкiмшiлiк-өкімдік, жедел және жеке сипаттағы мәселелер бойынша өкiмдер шығарады;

3) аудан әкiмінiң өз құзыретi шегiнде қабылдаған актiлерi барлық тиiстi әкiмшiлiк-аумақ бірлігінде міндетті күшке ие;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте «Нұр-Сұлтан қаласы «Байқоңыр» ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінде гендерлік теңдікті жүзеге асырады.

Аудан әкімі болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес орынбасарларының біреуі жүзеге асырады.

22. Аудан әкімі өз орынбасарларының өкілеттіктерін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгілейді.

23. «Нұр-Сұлтан қаласы «Байқоңыр» ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметке тағайындалатын және қызметтен босатылатын басшы басқарады.

4. «Нұр-Сұлтан қаласы «Байқоңыр» ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің мүлкi

24. «Нұр-Сұлтан қаласы «Байқоңыр» ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің мүлкі мемлекеттік меншік болып табылады және оған жедел басқару құқығында тиесілі.

«Нұр-Сұлтан қаласы «Байқоңыр» ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің мүлкi оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.

25. «Нұр-Сұлтан қаласы «Байқоңыр» ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесіне бекiтiлген мүлiк Нұр-Сұлтан қаласының коммуналдық меншiгіне жатады.

26. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, «Нұр-Сұлтан қаласы «Байқоңыр» ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі өзiне бекiтiлген мүлiктi және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлiнген қаражат есебiнен сатып алынған мүлiктi өз бетiмен иелiктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсiлмен билiк етуге құқығы жоқ.

5. «Нұр-Сұлтан қаласы «Байқоңыр» ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесін қайта ұйымдастыру және тарату

27. «Нұр-Сұлтан қаласы «Байқоңыр» ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесін қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.